Scores Bethlehem Raiders

Varsity Team


Game Date Time Home Visitor  H   V 
Sat, 8/27/22 1:30 PM Bethlehem Raiders Mountainville Memorial  6   0 
Sat, 9/3/22 1:30 PM Bethlehem Raiders Bethlehem Saints  24   26 
Sun, 9/18/22 4:30 PM Palmer Township Bethlehem Raiders  30   0 
Sat, 9/24/22 4:30 PM Allentown A's Bethlehem Raiders  20   6 
Sat, 10/1/22 12:00 PM Bethlehem Raiders Bethlehem Township Bulldogs  2   7 
Sat, 10/8/22 2:45 PM South Parkland Bethlehem Raiders  30   0 
Sat, 10/15/22 1:30 PM Bethlehem Raiders Bethlehem Steelers  0   30 
Sat, 10/22/22 2:45 PM Nazareth Clippers Bethlehem Raiders  0   6